AVG Wetgeving

We begrijpen dat het beschermen van je privacy belangrijk is. We doen er daarom alles aan om de informatie die je aan ons hebt toevertrouwd, op de juiste manier te gebruiken. We bieden je dan ook ten alle tijden het recht om je eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen

Brandblusseradvies.nl, gevestigd aan de Zwaalweg 6-8 - 2991 ZC te Barendrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze AVG wetgeving privacyverklaring.

Contactgegevens:
Brandblusseradvies.nl
Zwaalweg 6-8
2991 ZC Barendrecht
Tel : 0180 - 556747
E-mail : info@brandblusseradvies.nl
Website : www.brandblusseradvies.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Brandblusseradvies.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Bedrijfsnaam
- Voor- en achternaam contactpersoon
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@brandblusseradvies.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Brandblusseradvies.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op onze website
- Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Brandblusseradvies.nl neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Brandblusseradvies.nl) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Brandblusseradvies.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Brandblusseradvies.nl verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Brandblusseradvies.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Brandblusseradvies.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@brandblusseradvies.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Brandblusseradvies.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Brandblusseradvies.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@brandblusseradvies.nl.

Brandblusseradvies.nl
Zwaalweg 6-8
2991 ZC Barendrecht
Tel : 0180-556747
E-mail : info@brandblusseradvies.nl
Website : www.brandblusseradvies.nl
KvK 24366046

omhoog
Shop is in view mode
Bekijk de volledige versie van de site
Powered by Mijndomein