Onderhoud brandblussers

Controle en onderhoud Brandblussers

Het aantal brandblussers en de controle onderhoud van de brandblussers in een bedrijf wordt bepaald aan de hand van de eisen van de overheid en de verzekering. In de eisen wordt met betrekking tot de controle van brandblussers gesteld dat deze jaarlijks worden gecontroleerd door een erkend REOB Onderhoudsbedrijf (Regeling voor de Erkenning van Onderhoudsbedrijven Kleine Blusmiddelen).

De medewerkers van RH Brandbeveiliging B.V. zijn in het bezit van het diploma REOB en hebben, naast een schat aan ervaring en deskundigheid, ook passie voor het vak. Een ideale combinatie waar wij met recht en trots op zijn.

Controle Brandblussers volgens NEN 2559

De eisen voor de controle (keuren) van de brandblussers zijn vastgelegd in de NEN 2559. Hierin staat  welke blusapparaten moeten worden gecontroleerd en gereviseerd. In deze NEN 2559 worden onderhoudsprocedures en de werkzaamheden gedetailleerd weergegeven.

Hieronder staan globaal de stappen in het onderhoud beschreven van de verschillende brandblussers:.

Onderhoud draagbare brandblussers

- jaarlijks onderhoud (keuren) door een deskundig persoon (REOB)
- vijfjaarlijks uitgebreid onderhoud en vervanging van de vulling schuimblussers
- revisie na tien jaar: de brandblusser wordt volledig gedemonteerd en waar nodig worden onderdelen en de vulling vernieuwd
- na vijftien jaar vindt het uitgebreide onderhoud opnieuw plaats
- na twintig jaar moet de brandblusser worden vervangen en buiten gebruik worden gesteld.

omhoog
Shop is in view mode
Bekijk de volledige versie van de site
Powered by Mijndomein