Erkenningen

Brandveiligheid, brandbeveiliging en brandblussers

Veiligheid is in onze maatschappij een groot goed en belangrijk. De meeste Nederlanders schatten de kans op brand nooit zo groot, maar áls er brand uitbreekt is de schade dan ook zeer groot. Een aanzienlijk deel van de bedrijven die te maken hebben gehad met een brand, gaat failliet. Een brand in een gebouw waar veel mensen zijn, kan veel dodelijke slachtoffers veroorzaken als zij te laat worden gesignaleerd of niet snel en veilig genoeg het gebouw kunnen vluchten. Daarom treffen huiseigenaren, bedrijven en de overheid veel maatregelen om zich te beschermen tegen brand. Voorkomen is veel beter en goedkoper dan blussen.

Veiligheid kun je verhogen door technische maatregelen te treffen, zoals goedwerkende kleine blusapparaten zoals brandblussers, deze zijn er in de volgende brandklassen; poederblussers, schuimblussers en CO2 brandblussers. Maar ook door veiligheid te organiseren. Denk aan het veiligstellen van vluchtroutes, het niet opstapelen van brandbare spullen in vluchtroutes en het dichthouden van alle branddeuren.

Waarom zijn wij een gecertificeerd onderhoudsbedrijf

Techniek en de organisatie van veiligheid zijn zo ingewikkeld geworden, dat de meeste eindgebruikers niet meer zelf kunnen nagaan of de maatregelen goed of onvoldoende zijn.

Is er bij de klant bekend;

- Welke deskundigheid een installateur moet hebben?
- Hoe veilig de vertrouwelijke gegevens over de klant en het beveiligde pand zijn opgeborgen?
- Of een bedrijf zich houdt aan de installatievoorschriften voor bijvoorbeeld brandmeldapparatuur?
- Of een bedrijf daarbij ook rekening houdt met de wettelijke voorschriften?

Als erkend Onderhoudsbedrijf REOB kunnen wij Brandblusseradvies zich onderscheiden in de markt met dit REOB en KIWA certificaat. Erkende REOB bedrijven kunnen aantonen dat ze het onderhoud aan blusmiddelen volgens de normen uitvoeren, de originele onderdelen en blusstoffen gebruiken bij onderhoud en een onderhoudsrapport opstellen waarin de vervangingsadviezen technisch worden onderbouwd.

Wanneer is het nodig

Iedereen kent wel de rode brandblussers, poederblussers, schuimblussers en CO2 brandblussers; vaak goed zichtbaar op centrale plekken in gebouwen. Telkens weer blijkt dat deze zogenaamde ‘blusmiddelen’ uiterst effectief zijn bij het blussen van beginnende branden. Om de zekerheid te hebben dat deze brandblussers het ook echt doen als ze worden ingezet is nauwgezet onderhoud van groot belang. Deskundig onderhoud wordt dan ook alleen door een erkend Onderhoudsbedrijf REOB uitgevoerd.

Processtappen en randvoorwaarden

Het certificatieschema Onderhoud Blusmiddelen (REOB) stelt eisen aan het bedrijf, zoals gediplomeerd personeel, het kwaliteitsbeleid, procedures, klachtenafhandeling, maar ook eisen aan het uitvoeren van het onderhoud aan een brandblusser(s). Door middel van het jaarlijks laten uitvoeren van een bedrijfsaudit en bijwoningen op het uitgevoerde onderhoud door de Onderhoudsdeskundige kunnen wij als Onderhoudsbedrijf REOB aantonen te voldoen aan de criteria voor certificering.

Brandblusseradvies een erkend Onderhoudsbedrijf REOB

Na de initiële audit worden jaarlijks controle onderzoeken uitgevoerd om vast te stellen dat wij gecertificeerde processen en uitgevoerde werkzaamheden bij voortduring nog steeds aan de gestelde eisen voldoen om ons REOB certificering te behouden. 

omhoog
Shop is in view mode
Bekijk de volledige versie van de site
Powered by Mijndomein