FAQ brandblussers

Hier vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over brandblussers

Waarom zou ik een brandblusser aanschaffen?
Brandblussers zijn bedoeld om beginnende branden te blussen. De brandweer is er pas na 15 minuten. Ben je tijdig met blussen dan kan de schade beperkt blijven. Het is dus zinvol om een brandblusser in de auto of uw kantoor te hebben. Veiligheid staat natuurlijk voorop, als de brand snel in omvang toeneemt dan is een veilige plek zoeken de enige oplossing. Neem nooit onnodige risico’s en voorkom het inademen van rook. Rook is minstens zo gevaarlijk als brand. Rook is vaak giftig, heet en kan snel blijvende schade veroorzaken bij inademen.

Is een brandblusser verplicht?
In Nederland is een brandblusser wettelijk vereist, maar in sommige (Europese) vakantielanden is het een onderdeel van de verplichte uitrusting van een auto.
Voorbeelden: België, Roemenië, Bulgarije, Polen, Turkije en Griekenland.

Wanneer is een brand niet meer beginnend en zijn risico's te groot?
Iemand die niet durft te blussen, kan het beter ook niet doen. Maar dan is een brandblusser in de auto nog altijd aan te raden, immers een bijrijder of omstander kan dan alsnog hulp bieden. Ik ken werkgevers die brandblussers in de auto’s verplichten. Politie en brandweer hebben ook brandblussers bij zich. Vrachtwagenchauffeurs hebben vaak poederblussers aan boord.

Welke brandblusser is geschikt om mee te nemen op vakantie?
Poederblussers en schuimblussers met een minimaal volume van 2 kg/2 ltr hebben de voorkeur om bij je te hebben in de auto, caravan of camper. Een dergelijke brandblusser is ook nog goed in het voertuig te plaatsen. Blusschuim levert beperkte nevenschade op. Schuim komt alleen op de plek waar geblust is en kan naderhand verwijderd worden met water. Let er wel op dat niet iedere schuimblusser vorstbestendig is. Bluspoeder levert veel nevenschade op. Het fijne poeder komt overal en is daardoor moeilijker op te ruimen. In combinatie met vocht geeft het corrosie wat funest is voor (fijne) elektronica in de auto en/of caravan. Schakel een specialist in om het bluspoeder te verwijderen. Poederblussers zijn altijd vorstbestendig.

Waar moet ik op letten bij de aanschaf van brandblusser?
Iedere brandblusser te koop in Nederland moet voorzien zijn van een Rijkstypekeur. Een keur dat onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt toegewezen. Te herkennen aan het ovaal op de brandblusser. Het Rijkstypekeur regelt dat een brandblusser in Nederland aan gestelde eisen voldoet.

Waarom is het volume van de brandblusser van belang?
Uiteindelijk gaat het vaak om de hoeveelheid blusstof die in een apparaat zit en er dus ook uit kan komen. De meeste mensen hebben geen enkele ervaring met blussen. Vaak gaat er een aanzienlijke hoeveelheid blusstof verloren voordat men effectief tot blussen komt en daarom achten wij een minimum van 2 kilo (poederblusser) of 2 liter (schuimblusser).

Er zijn ook kwalitatief goede kleinere poederblussers op de markt maar die achten wij minder geschikt voor een autobrand omdat ze minder blusmiddel bevatten en meestal een kortere blus-duur hebben. U heeft dan minder tijd om te blussen of er komt per seconde veel minder blusmiddel (dus minder blussend effect) uit de brandblusser. Grotere poeder- en schuimblussers zijn uiteraard ook goed, maar vanwege de omvang en ruimtebeslag lastiger te plaatsen in een reguliere personenauto.

Waarom een brandblusser in de auto?
Een autobrand komt altijd onverwachts en grijpt snel om zich heen. Ondanks vele veiligheidsvoorzieningen en de goede technische kwaliteit van de moderne auto's zijn er nog regelmatig autobranden in ons land. Oorzaken onder meer aanrijdingen, slecht onderhoud, een onvoorzien defect, etc. Vooral bij een ongeval kan een autobrand levensgevaarlijk zijn als de inzittenden gewond, bewusteloos of bekneld zijn. Als in een auto brand ontstaat, zal deze brand zich snel (kunnen) uitbreiden door de aanwezigheid van grote hoeveelheden brandbaar materiaal: brandstof, bekabeling, banden, interieurafwerking e.d. Juist bij een brand in een auto is een snelle reactie een eerste vereiste. Een onmisbaar hulpmiddel daarbij is een brandblusser.

In welke situatie moet ik welke brandblusser gebruiken?
Wij adviseren een poeder- of schuimblusser van minimaal 2 kg/2 liter. Denk dan niet alleen aan de auto, maar ook aan de (sta) caravan, camper en vakantiehuis. Wees er ook van bewust dat je wel wakker moet worden als er brand is in je (sta) caravan of uw vakantiehuis. Een rookmelder behoort dan tot de basisuitrusting, net als de CO melder bij gebruik van een gastoestel.

Ik weet niet hoe ik een brandblusser moet gebruiken, heeft u tips?
Lees direct na aanschaf de gebruiksaanwijzing goed door en herhaal dit regelmatig. Als er brand is, heeft u hier echt geen tijd meer voor. Mocht u ooit in de gelegenheid zijn om te oefenen grijp deze kans dan aan. Een oefening is zeer aan te bevelen.

Hoe vaak kan een brandblusser worden gebruikt?
Brandblussers kunnen slechts éénmalig gebruikt worden. Is een brandblusser eenmaal geactiveerd (bewust of per ongeluk) dan leidt dat tot substantieel verlies van blusmiddel en druk. U bent nadien niet meer zeker over de goede en effectieve werking van uw brandblusser. Laat, als dat mogelijk is, een gebruikte brandblusser controleren en hervullen is door de (Brandblusseradvies.nl) specialist of zorg voor nette afvoer en vervanging via bijvoorbeeld de afvalstoffendienst van de gemeente.

Wat is een brandklasse?
Onder een brandklasse verstaat men een groep van gelijksoortige branden geordend naar de aard van de brandende stoffen. Dit is in het bijzonder van belang voor de bestrijding van een branden met een brandblusser. De brandklasse wordt door middel van een pictogram en de desbetreffende letter op de brandblusser weergegeven.

omhoog
Shop is in view mode
Bekijk de volledige versie van de site
Powered by Mijndomein